Ο HEAL-Link παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους χρήστες τους.

Επέλεξε τον Οργανισμό Προέλευσής σου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια υπηρεσία στον εξυπηρετητή 'search.heal-link.gr' παρακαλώ επιλέξτε ή αναζητήστε τον οργανισμό που είστε συνδεδεμένος.